تنگ طلا

عنوانتنگ طلا
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه اول اسفند ماه ١٣٥٤

شماره

دوره ٩ ش ١٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢١
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, شعر, کیانوش، محمود, مقاله
متن کامل

شعری از زبان مادر به دخترش و بیان عشق و محبت به او.latest Running Sneakers | NIKE HOMME