تماشای نوجوانان: کودکان و نوجوانان عزیز

عنوانتماشای نوجوانان: کودکان و نوجوانان عزیز
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۶ بهمن ۱۳۵۰

شماره

س۱ ش۴۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۸
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعتماشا, تماشا (نشریه), صفحه کودکان نشریه ها, گلستان، لیلی, مقاله
متن کامل

خبری از چگونگی اختصاص یافتن دو صفحه از مجله تماشا برای کودکان و نوجوانان که شامل بخش های ذیل می‌باشند: .بحث کتاب، نقد فیلم‌های سینمایی ویژه کودکان، داستان نویسی که از بچه ها خواسته می شود واقعه و داستانی را از خودشان بیان کنند، شعر و موسیقی و معرفی یکی از آلات موسیقی ویژه کودکان، کارتون که هربار عکس‌هایی از قهرمانان فیلم‌های کارتون در مجله چاپ می‌شود و گفتگو ، زیر نظر لیلی گلستان.Buy Sneakers | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify