تماشای تأتر: در پی تجربه همه جانبه - شنل هزار قصه

عنوانتماشای تأتر: در پی تجربه همه جانبه - شنل هزار قصه
گونهمقاله
نویسندگانچالنگی, جمشید
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۵۵

شماره

س۶ ش۲۶۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۱-۸۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاردشیر کشاورزی, تماشا, جمشید چالنگی, شنل هزار قصه (نمایش عروسکی), مقاله, نقد و بررسی, نمایش عروسکی
متن کامل

ضمن بررسی کوتاهی بر اهمیت تأتر عروسکی، نمایش عروسکی شنل هزارقصه به کارگردانی اردشیر کشاورز را بررسی کرده .url clone | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov