تفتیش صحی مدرسه نسوان ۶

عنوانتفتیش صحی مدرسه نسوان ۶
گونهسند
فرستندهنصیر بیگلی, ابوالفتح
گیرندهاداره صحیه مدارس,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۱
تاریخ نشر

۴بهمن ۱۳۱۱

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۸ص
موضوعابوالفتح(پزشک) نصیر بیگلی, اداره صحیه مدارس, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارش ابوالفتح نصیر بیگلی(پزشک) به اداره صحیه مدارس درباره مراجعه به مدرسه نسوان شماره ۶ واقه درخیابان ماشین وشرح اقدامات ، معاینه ها ونسخه های مجانی انجام شده . آمار دانش آموزان حاضر وغایب وشرایط جسمی آن ها وبیماری های که مبتلاشده اند نیز گزارش شده است .Authentic Nike Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger