تربیت نسل آینده

عنوانتربیت نسل آینده
گونهمقاله
ناشرمربی
سال تولد۱۳۲۱
تاریخ نشر

۱۴ مهر ۱۳۲۱

شماره

س ۱ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس(سیاه و سفید)

موضوعمربی, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی چگونگی تربیت نسل آیندهaffiliate link trace | Women's Nike Superrep