تحقیق و بررسی در مورد نشریات و خواندنیهای نوجوانان

عنوانتحقیق و بررسی در مورد نشریات و خواندنیهای نوجوانان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگاننیک اعتقاد, پریرخ, هاشمی, ابراهیم
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشسرای عالی
سال انتشار۱۳۵۰
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۷۲ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما ابراهیم هاشمی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیمشاوره و راهنمایی
موضوعابراهیم هاشمی, پایان نامه, پریرخ نیک اعتقاد, منابع نوشتاری, نشریه نوجوانان, نوجوانان
متن کامل

بررسی مفهوم نوجوانی و رشد بدنی و روانی نوجوانان، میزان مطالعه‌ی نشریات گوناگون موجود در بازار نشر از سوی نوجوانان با استفاده از پرسشنامه.Running Sneakers | Sneakers Nike Shoes