تام شستی(۲)

عنوانتام شستی(۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرلاگارد, لوس آندره
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[۲]
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, پاپ آپ, تام شستی, تصویر, تصویر کتاب, کتاب بازی و سرگرمی, کتاب تصویری, لوس آندره لاگارد, منابع دیداری
متن کامل
تام شستی(۲)