تالابها و پرندگان مهاجر ایران

عنوانتالابها و پرندگان مهاجر ایران
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨١٠ک
ناشرسازمان شکاربانی و نظارت بر صید
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٣ص
اندازه١٣*٢٠ س.م
موضوعسازمان شکاربانی و نظارت بر صید, غیرداستان, کتاب
گروه سنی(ه)
وضعیت رنگ

مصور، عکس (رنگی، سیاه و سفید)

بهاء

٧٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی اطلاعاتی درباره ی تالاب ها و پرندگان در گیلان، مازندران، دریاچه رضائیه، و....Running sports | Air Max