تاسیس دارالیتام

عنوانتاسیس دارالیتام
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۰۳ت
فرستندهرئیس وکفیل تشکیلات نظمیه,
گیرندهوزارت داخله,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۲۹۹
تاریخ نشر

۱۱سرطان۱۳۳۹=(۱۱تیر ۱۲۹۹)

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۱ص
موضوعرئیس وکفیل تشکیلات نظمیه, سند, منابع نوشتاری, وزارت داخله
متن کامل

تاسیس دارالیتام دربلدیه (شهرداری) تهران واستخدام مادام توماسن فرانسوی برای سرپرستی کودکان یتیم با توجه به سابقه او دراداره دارالیتام که با بودجه شخصی اداره می شده است .Sports brands | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE