ب‍ال‍م‍اس‍ک‍ه‌ ی‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌

عنوانب‍ال‍م‍اس‍ک‍ه‌ ی‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌
گونهسند
فرستندهنورصالحی, محبوب
متن کامل

گزارش برگزاری ب‍ال‍م‍اس‍ک‍ه‌ ی‌ ک‍ت‍اب‌ به ‍مناس‍ب‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌ در مرکز آموزش کودکان تیزهوش به این بالماسکه به وسیله محبوب نورصالحی کتابدار آن مجموعه برگزار شده است. در بخش هایی از گزارش به معرفی اهداف برگزاری این برنامه و دیگر فعالیت های کتابخانه اشاره شده است .