بچه‌ها و فیلم‌های تلویزیونی

عنوانبچه‌ها و فیلم‌های تلویزیونی
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

دی ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۶، ۶۳
موضوعتلویزیون و کودک, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

مطالعه موضوع‌های گوناگون فیلم‌ها و بررسی تأثیر آنها بر کودکان زیر ۱۴ سال.Mysneakers | Nike Shoes