به کودکان بیاموزیم: آموزش اعداد

عنوانبه کودکان بیاموزیم: آموزش اعداد
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٧ک
پدیدآورندگانتوکلی, گلی
پدیدآورندگان همکارحقیقی, ابراهیم
ناشراميرکبير، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه[۲۲] ص
اندازه۸/۲۰*۲۱ س.م
پدیدآورندگان

گلى توکلى، ابراهيم حقيقى

موضوعابراهيم حقيقى, ادبیات تالیف, ادبيات تاليف, امیرکبیر،کتاب های طلایی, عددآموز, غیرداستان, کتاب, کتاب تصویری, گلى توکلى
گروه سنی(الف)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

۷۵ريال

متن کامل

آموزش اعداد با تصویر.Sports Shoes | Nike Shoes