به مناسبت دوازدهمین سالگرد صمد

عنوانبه مناسبت دوازدهمین سالگرد صمد
گونهگزارش و جزوه
شماره دسترسی۴الف
مکان انتشارتهران
ناشرسازمان جوانان انقلابی
سال انتشار۱۳۵۸
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵۴ص.
موضوعسرگذشتنامه, گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

شرح حال صمد بهرنگی نویسنده ی معاصر.affiliate tracking url | Nike Shoes