بهزاد کیست ؟

عنوانبهزاد کیست ؟
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۰۵۷ک
پدیدآورندگانرخشان, غ. د.
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۳۲)ص
پدیدآورندگان

تالیف ع- د رخشان

موضوعادبیات تالیف, پدیده, سرگذشتنامه مستند, ع- د رخشان, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۴۰ریال

عنوان کوتاهنام آوران ایران
متن کامل

شرح زندگى بهزاد، نقاش مینیاتوریست ایرانى، خصوصیات اخلاقى، روحیات و شیوه‌ی کار او.jordan Sneakers | Nike Air Max