برنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو

عنوانبرنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو
گونهمقاله
عنوان فرعیاز پنج شنبه ۲۱ فروردین ماه تا چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ "
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

۳۱ فروردین ۱۳۵۱

شماره

س۲ ش۵۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۵-۸۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبرنامه کودک, تماشا, سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران, مقاله
متن کامل

فهرستی از برنامه های کودکان هفتگی رایو و تلویزیون.Best Nike Sneakers | Zapatillas de running Nike - Mujer