برنامه ایجاد موزه تاریخ طبیعی و باغ وحش بزرگ تهران در دوران برنامه عمرانی پنجم کشور

عنوانبرنامه ایجاد موزه تاریخ طبیعی و باغ وحش بزرگ تهران در دوران برنامه عمرانی پنجم کشور
گونهگزارش و جزوه
شماره دسترسی۲الف
مکان انتشارتهران
ناشرسازمان حفاظت محیط زیست
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲۴ص.
موضوعگزارش و جزوه, منابع نوشتاری, موزه تاریخ طبیعی و باغ وحش بزرگ تهران
متن کامل

گزارش طرح توجیهی ایجاد موزه ی تاریخ طبیعی و باغ وحش در تهران. شامل: هدف ها، طرح، ضوابط، بودجه و فعالیت های انجام شده. این طرح در برنامه ی عمرانی پنجم کشور مطرح شده است.jordan Sneakers | Nike Shoes