بررسی کتاب کودک: روایت هایی که افسانه هستند نه دروغ

عنوانبررسی کتاب کودک: روایت هایی که افسانه هستند نه دروغ
گونهمقاله
نویسندگانحمزه, حمید
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۵۳۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعحمزه، حمید, رستاخیز, فاطمی، منصوره, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), مارمولک کوچک اتاق من (کتاب), مثقالی، فرشید, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب « مارمولک کوچک اتاق من » نوشته ی منصوره فاطمی با تصویرگری فرشید مثقالی که ناشر آن سازمان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.Sports Shoes | Buy online Sneaker for Men