بررسی کتاب کودک: جای عنصر خوب در داستان خالی است

عنوانبررسی کتاب کودک: جای عنصر خوب در داستان خالی است
گونهمقاله
نویسندگانحمزه, حمید
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۵۰۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعاعتمادزاده، محمود, حمزه، حمید, خورشید خانم (کتاب), رستاخیز, رمضانی، ژن, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

نقد وبررسی کتاب « خورشید خانوم » نوشته م.ا.به آذین و نقاشی ژن رمضانی که ناشر آن کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان است.Nike footwear | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals