بررسی کتابخانه‌ های دبستانهای تهران

عنوانبررسی کتابخانه‌ های دبستانهای تهران
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانراستین, فروردین, شادمان, زهرا
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۱
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما زهرا شادمان

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع‌رسانی
موضوعپایان نامه, زهرا شادمان, فروردین راستین, کتابخانه آموزشگاهی, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی وضعیت کتابخانه‌ها در مدرسه ها و بی‌توجهی و بی علاقه‌گی مسئولان مدرسه‌ها به مطالعه و کتاب است. نبود بودجه‌ی کافی، فضای مناسب کتابداران متخصص از مشکلات دیگر در راه تأسیس و گسترش کتابخانه‌های آموزشگاهی است.Sportswear free shipping | M2k Tekno