بررسی شخصیت های حیوانی در آثار نمایشی بیژن مفید (شهر قصه، ماه و پلنگ، شاپرک خانوم)

عنوانبررسی شخصیت های حیوانی در آثار نمایشی بیژن مفید (شهر قصه، ماه و پلنگ، شاپرک خانوم)
گونهپایان نامه
شماره دسترسی۴۵پ
پدیدآورندگانشاهمیری, آزاده, عبداللهی, اصغر
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه سوره
سال انتشار۱۳۸۴
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵۵ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما اصغر عبداللهی

مقطع تحصیلیکارشناسی
رشته تحصیلیادبیات نمایشی
موضوعآزاده شاهمیری, اصغر عبداللهی, بیژن مفید, پایان نامه, شاپرک خانوم (نمایش), شخصیت پردازی, شهر قصه (نمایش), ماه و پلنگ (نمایش), منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی لایه های عمیق و عناصر پنهان در سه نمایشنامه شهر قصه، ماه و پلنگ و شاپرک خانم و کارکردهای استفاده از شخصیت های جانوری در خلق اثری دراماتیک در آثار بیژن مفید.