بررسی داستان های مناسب بوستان سعدی برای کودکان و نوجوانان

عنوانبررسی داستان های مناسب بوستان سعدی برای کودکان و نوجوانان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانگلرخی, شایسته, صدر حاج سیدجوادی, حسن
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهمدرسه عالی شمیران
سال انتشار۱۳۵۵
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲۰۱ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما: حسن صدر حاج سیدجوادی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیآموزش و پرورش قبل از دبستان
موضوعبوستان (كتاب), پایان نامه, حسن صدر حاج سیدجوادی, شایسته گلرخی, مصلح بن عبدالله سعدی, منابع نوشتاری
متن کامل

شرح احوال و آثار سعدی و بررسی بوستان از نظر ادبی و جداسازی داستان های مناسب کودکان و نوجوانان در این اثر و تجزیه و تحلیل آنها و بررسی نظریات تربیتی سعدی