بررسی تئاتر کودکان و نوجوانان

عنوانبررسی تئاتر کودکان و نوجوانان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانسلیمی, سهراب, موحد دیلمقانی, خلیل
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه هنرهای دراماتیک
سال انتشار۱۳۵۷
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۷۳ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما خلیل موحد دیلمقانی

مقطع تحصیلیکارشناسی
رشته تحصیلیهنرپیشه‌گی و کارگردانی
موضوعپایان نامه, خلیل موحد دیلمقانی, سهراب سلیمی, منابع نوشتاری, نمایش درمانی, نمایش و آموزش و پرورش, نمايش درمانی
متن کامل

بررسی نقش تئاتر در آموزش و تخلیه حسی و عاطفی کودک، کاربردهای عملی تاتر در تربیت و آموزش جنبه‌های مختلف زندگی برای کودکان، نحوه‌ی کار با کودک و بحث پیرامون امکانات خودآزمایی آنان در محیط تاتر