برای پسر بچه ها

عنوانبرای پسر بچه ها
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۵۷۷ک
پدیدآورندگانفیاض, علی اصغر
ناشرخانوادگی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه۲۲ص
اندازه۱۴.۵*۲۰س.م
پدیدآورندگان

اقتباس علی اصغر فیاض

موضوعادبیات تالیف, خانوادگی, علی اصغر فیاض, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی, کتاب علمی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۲۱ریال

عنوان کوتاهانتشارات خانوادگی؛۴
تیراژ۲۰۰۰ن
متن کامل

اطلاعاتى درباره‌ی تشکیل نطفه در بدن مادر، طول مدت باردارى و توصیه هاى بهداشتى روحى و جسمى براى پسران.Best Sneakers | Nike, adidas, Converse & More