بحث و بررسی: نقاشیهای کودکانه در کتابی بچگانه

عنوانبحث و بررسی: نقاشیهای کودکانه در کتابی بچگانه
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۳۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, زرین کلک، نورالدین, فرخنده، محمود, مقاله, نقد و بررسی, وقتی که من بچه بودم (کتاب)
متن کامل

نقد و بررسی کتاب « وقتی که من بچه بودم » اثر نورالدین زرین کلک.Nike shoes | Mens Flynit Trainers