بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: شعر صدای طبیعت است

عنوانبحث و بررسی: شناخت هنر کودک: شعر صدای طبیعت است
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۳۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, شعر کودک در ایران (کتاب), فرخنده، محمود, کیانوش، محمود, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب « شعرکودک درایران » اثر محمود کیانوش.jordan Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp