بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: خوابهای خوش کودکان

عنوانبحث و بررسی: شناخت هنر کودک: خوابهای خوش کودکان
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۷۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, زرین کلک، نورالدین, فرخنده، محمود, قصه کرم ابریشم (کتاب), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب « قصه کرم ابریشم » نوشته و نقاشی از نورالدین زرین کلک که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را منتشر کرده است.
توضیحات : بالای صفحه ی روزنامه، تاریخ و شماره اشتباه نوشته شده است. مشخصات صفحه، شماره ۳۷۲ چهارشنبه ۳۰ تیرماه۱۳۵۵ (۲۵۳۵) نوشته شده است.Running sports | シューズ