بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: آشنایی با عملکرد سنت

عنوانبحث و بررسی: شناخت هنر کودک: آشنایی با عملکرد سنت
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۰۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعحسینی، منصوره, رستاخیز, فرخنده، محمود, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), مارمولک کوچک اتاق من (کتاب), مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب « مارمولک کوچک اتاق من » از منصوره حسینی با نقاشی فرشید مثقالی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است. داستان درباره ی دوستی مریم با مارمولکی سخنگوست که سبب تمسخر بچه های همسایه می شود.Running sport media | Nike Shoes, Sneakers & Accessories