با کارنامه تحصیلی فرزندتان چه می‌کنید

عنوانبا کارنامه تحصیلی فرزندتان چه می‌کنید
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۷، ۴۰-۴۱
موضوعکارنامه تحصیلی, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

یک تست روان شناسی برای فهمیدن عکس‌العمل پدر و مادرها بعد از گرفتن کارنامه بچه‌ها.Running sneakers | Nike News