با هم حساب یاد بگیریم

عنوانبا هم حساب یاد بگیریم
گونهکتاب
شماره دسترسی۶۳۶ک
ناشرسعیدی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۸ص
اندازه۱۰.۵*۲۳س.م
موضوعادبیات تالیف, سعیدی, عددآموز, غیرداستان, کتاب, کتاب تصویری
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۲۵ریال

متن کامل

آموزش یک تا ده به کودکان با شعر.Best Sneakers | Nike Shoes