با دانش اکولوژى آشنا شویم

عنوانبا دانش اکولوژى آشنا شویم
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۸۲۳ک
پدیدآورندگانباوندى, بیژن
پدیدآورندگان همکارکیانوش, محمود, فریدنی, نیکول, باوندى, بیژن, زاهدی, محمود
ناشرانجمن ملى حفاظت منابع طبیعى و محیط انسانى
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه[۴۰] ص
اندازه۲۸*۲۱ س.م
پدیدآورندگان

تدوین بیژن باوندى و محمود کیانوش؛ عكاس نیكل فریدنى، بیژن باوندى، محمود زاهدى

موضوعادبیات تالیف, انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و نیروی انسانی, بیژن باوندى, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, محمود زاهدى, محمود کیانوش, نیكل فریدنى
گروه سنی(ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی، عکس (رنگی، سياه و سفيد)

بهاء

۱۵۰ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٤
تیراژ۵۰۰۰ن
متن کامل

آشنایى با دانش اکولوژى؛ وضعیت زیستى گونه‏هاى مختلف گیاهى و جانوری؛ تفاوت چگونگی زیست آنان و کاربرد اکولوژى در زندگى انسان.url clone | Air Max