بازدید از دارالایتام مظفری

عنوانبازدید از دارالایتام مظفری
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

جمعه ۲۶ آذر ۱۳۲۷

شماره

س۵ ش۱۴۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعپرورشگاه ها, دارالایتام مظفری, رستاخیز, مقاله
متن کامل

بازدید مدیران نشریه ها از دارالایتام مظفری به دعوت آقای محمدعلی مظفری و آگاهی از شیوه ی نگهداری و آموزش و پرورش کودکان یتیم در این مرکز.Authentic Nike Sneakers | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals