انجوی گردآورنده قصه های ایرانی :

عنوانانجوی گردآورنده قصه های ایرانی :
گونهمقاله
عنوان فرعی« این كتابها را نه كودكان می فهمند نه بزرگترها » "
ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۹ فروردین ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
موضوعاطلاعات, امیرکبیر (ناشر), انجوی شیرازی، ابوالقاسم, گل به صنوبر چه كرد ؟ (كتاب), مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

در آغاز به قدمت افسانه و قصه در فرهنگ ایران اشاره شده است و در ادامه به معرفی جلد اول از مجموعه ی «قصه های ایرانی» اثر انجوی شیرازی پرداخته و به برخی نکات مهم و ارزشمند این اثر اشاره کرده است.Adidas shoes | Nike