انجمن ملی حمایت کودکان

عنوانانجمن ملی حمایت کودکان
گونهسازمان ها
سال تأسيس۱۳۲۹
تاریخ نشر

۱۳۲۹--

نوع سازماندولتی
موضوعسازمان ها, نهاد ها
یادداشت ها

وابسته به: صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)

متن کامل

در سال ۱۳۲۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای کمک به کودکان آسیب دیده از جنگ، "صندوق بین‌المللی کمک به اطفال" را بنیاد نهاد. دو سال بعد، از سوی سازمان ملل ‌متحد برای گرد‌آوری اعانه‌های خصوصی به سود کودکان، اقداماتی آغاز شد. در ایران به دستور اشرف پهلوی، کمیته‌ای به نام "کمیته ملی ایرانی استمداد مالی به نفع کودکان"، آغاز به کار کرد. این کمیته برای نخستین بار بنابر نیاز همگانی جامعه، با عنوان کمیته ایرانی استمداد مالی به نفع کودکان، وابسته به صندوق بین‌المللی کمک به کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، در سال ۱۳۲۹ پایه‌گذاری شد. در ابتدا ریاست افتخاری کمیته ...