الفبای خودآموز برای سالمندان

عنوانالفبای خودآموز برای سالمندان
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٦د
پدیدآورندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

۱۲۶۴-۱۳۴۵

ناشرعلی اکبر علمی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۱
تعداد صفحه۷۴ص
اندازه۱۴*۲۱س.م.
پدیدآورندگان

تالیف جبار باغچه بان

موضوعالفباآموز, علی اکبر علمی, غیرداستان, کتاب
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

متن کامل

آموزش الفبا به سالمندان.bridgemedia | Nike