اعترافات یک معلم

عنواناعترافات یک معلم
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٠٦ک
پدیدآورندگانایزدی, رضا
ناشربوعلی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١١٧ص
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

از رضا ایزدی

موضوعادبیات تالیف, بوعلی, خاطرات, رضا ایزدی, غیرداستان, کتاب
گروه سنی(د، ه)
بهاء

١٨٠ ریال

متن کامل

خاطرات یک دبیر ادبیات از چگونگی تدریس در دبیرستان پسرانه در سال‏های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ با اشاره به نارسا یی ها و اشتباهاتش در تدریس.Sports Shoes | Nike Shoes