اشرافزاده قهرمان

عنواناشرافزاده قهرمان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٥٣٩ک
پدیدآورندگانحکیمی, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

عنوان فرعیترسیمى از شخصیت والا و فروزنده مصعب یار وفادار پیامبر اسلام
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: اشرافزاده قهرمان

ناشرآئین جعفری
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه۱۲۰ ص
اندازه۱۲*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

محمود حکیمی

موضوعآئین جعفری, ادبیات تالیف, ادبيات تاليف, سرگذشتنامه داستانی, غیرداستان, کتاب, کتاب‌ دینی, كتاب‌ دینی, محمود حکیمی
گروه سنی(ج ، د)
بهاء

٥٠ ریال

نوبت چاپچاپ دوم: ١٣٥٢
تیراژ۲۰۰۰ ن
متن کامل

داستان زندگى مصعب بن عمیر (- ۳ق)، اشراف زاده اهل مکه و به اسلام گرویدن او در زمان حضرت محمد "ص".jordan release date | BAPE adidas Superstar Green Camo GZ8981 Release Date - SBD