اسرار حقه‏بازی

عنواناسرار حقه‏بازی
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٧٤ک
پدیدآورندگانعصار, عمادالدین
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٦-١٣٣٥

پدیدآورندگان همکارراصع, ع.
ناشرگوتمبرگ
مکان انتشارتهران، مشهد
سال انتشار۱۳۳۳
تعداد صفحه١٢٧ص
اندازه٢٢*١٥س.م
پدیدآورندگان

نگارش ع. راصع

موضوعادبیات تالیف, ع. راصع, عماد الدین عصار, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, گوتمبرگ, گوتنبرگ
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٣٠ ریال

نوبت چاپچاپ سوم: ١٣٣٣
متن کامل

حکایت ها و شیوه‏های حقه‏بازی، طلسم‏نویسی و دعانویسی، جن‏گیری، احضار رواح، و رمالیbridge media | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%