ار براش

عنوانار براش
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

تصويرگري

منابع

رويين پاكباز. دايره المعارف هنر، ص ۱۰.

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

(قلم رنگ افشان). دستگاهی است که بیشتر توسط هنرمندان گرافیک و تجارتی برای افشاندن رنگ ماده یا روغن جلا به کار برده می‌شود. با این وسیله می‌توان سطوح وسیعی از رنگ تخت ، تدرج رنگ سایه، و یا خط‌های نسبتا ظریف ایجاد کرد.Best Nike Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020