آیا تنبلی یک بیماری است ؟

عنوانآیا تنبلی یک بیماری است ؟
گونهمقاله
نویسندگانفره وشی, بهرام
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۴۳-۳۴۶
موضوعبهرام فره وشی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

درباره ی کودکان تنبل که آن را ناشی از بیماری های جسمی یا بیماری های روحی می‌داندSneakers Store | GOLF NIKE SHOES