آموزش و پرورش در عشایر ایران

عنوانآموزش و پرورش در عشایر ایران
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانشاهرخی, آفرین, صدیقی, غلامحسین
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دپارتمان علوم اجتماعی
سال انتشار۱۳۴۹
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۷۱ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما غلامحسین صدیقی

مقطع تحصیلیکارشناسی
موضوعآفرین شاهرخی, آموزش عشایر, پایان نامه, سازمان آموزش و پرورش عشایر, غلامحسین صدیقی, منابع نوشتاری
متن کامل

شرح شیوه‌ی زندگی و آداب و رسوم عشایر در استان‌های مختلف کشور و سیری در آموزش و پرورش عشایری در ایران. معرفی سازمان آموزش و پرورش عشایر و فعالیت‌های مختلف این سازمان و تاثیر آن در زندگی ایلات و عشایر.