آزمایش هایی برای عقل و هوش کودکان

عنوانآزمایش هایی برای عقل و هوش کودکان
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۰-۵۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (رنگی، سیاه و سفید)

موضوعتاثیر محیط, روانشناسی رشد, ژان پیاژه, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری, هوش, هوشبهر
متن کامل

تعریف هوش و ویژگی‌های افراد باهوش، بررسی موروثی یا محیطی بودن هوش و بررسی این مسائل از دیدگاه پیاژه و شرح مراحل رشد.Best Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020