آب‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و، زرد ک‍وچ‍ول‍و(۲۶)

عنوانآب‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و، زرد ک‍وچ‍ول‍و(۲۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرلیونی, لئو
تاریخ تولد - وفات

۱۹۱۰-۱۹۹۹

سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[٢٦]
وضعیت رنگ

کلاڑ

موضوعآب‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و، زرد ک‍وچ‍ول‍و, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, لئو لیونی, منابع دیداری
متن کامل
آب‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و، زرد ک‍وچ‍ول‍و(۲۶)