برنامه‌های موزه کودکی ایرانک

برنامه‌های موزه کودکی ایرانک از یکشنبه ۱۷ تا چهارشنبه ۲۰ آذر

تور موزه گردی ما روز های یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۱۵:۳۰ شروع میشود که فرصت خوبی است برای کودکان که حتی اگر به مدرسه هم می روند بعد از مدرسه به همراه خانواده و دوستان خود به موزه بیایند و به همراه راهنمایان موزه لحظات خوشی را در خاطر خود ثبت کنند.

برنامه‌های موزه کودکی ایرانک از یکشنبه ۱۷ تا چهارشنبه ۲۰ آذر

تور موزه کودکی از یکشنبه ۱۰ تا چهارشنبه ۱۳ آذر

تور موزه گردی ما روز های یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۱۵:۳۰ شروع میشود که فرصت خوبی است برای کودکان که حتی اگر به مدرسه هم می روند بعد از مدرسه به همراه خانواده و دوستان خود به موزه بیایند و به همراه راهنمایان موزه لحظات خوشی را در خاطر خود ثبت کنند.

تور موزه کودکی از یکشنبه 10 تا چهارشنبه 13 آذر

برنامه‌های موزه کودکی ایرانک پنج‌شنبه ۷ و جمعه ۸ آذر

تور موزه‌گردی آخر هفته ویژه کودکان

 روزهای پنج‌شنبه و جمعه فرصت خوبی است تا خانواده‌ها موزه را با هم ببینند و در فعالیت‌های آن مشارکت کنند.

موزه در هر دو روز از ساعت ۱۰ صبح آغاز به کار می‌کند. ساعت ۱۰.۳۰ یک تور موزه گردی با راهنمایی بز کهن‌سال قصه آسوریک داریم که کودکان را با بخش‌های مختلف تاریخ کودکی آشنا می‌کند. بزی قصه آسوریک در این تور دوساعته گاه می‌ایستد و کودکان شما را دعوت می‌کند که در برخی فعالیت‌ها شرکت کنند.

برنامه‌های موزه کودکی ایرانک پنج‌شنبه ۷ و جمعه ۸ آذر