تجزیه و تحلیل کتابهای فارسی ابتدایی اولین دوره (۱۳۰۸) و آخرین دوره (۱۳۴۵)

عنوانتجزیه و تحلیل کتابهای فارسی ابتدایی اولین دوره (۱۳۰۸) و آخرین دوره (۱۳۴۵)
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانلایمن فیلد, راشل, نظامی, اسعد
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون
سال انتشار1352
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه124ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما اسعد نظامی

مقطع تحصیلیکارشناسی
موضوعآموزش ابتدایی, اسعد نظامی, تحليل محتوا, تحلیل محتوا, راشل رامین فرد, منابع نوشتاری, پایان نامه, کتاب درسی
متن کامل

بررسی تحول در برنامه‌ها و کتاب های درسی دوره‌ی ابتدایی در طول سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۴۵، تحلیل و مقایسه‌ی محتوای کتاب‌های فارسی از لحاظ ارزش‌های اجتماعی در آن‌ها از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۴۵