عروسک ملل

عروسک ملل

عروسک هایی که با پوشیدن لباس های آن کشور یا منطقه به نماد آن کشور بدل شده اند. آنچه در این عروسک ها اهمیت دارد لباس های ملی یا محلی آن هاست نه خود عروسک ها.

در دسته «عروسک ملل» ۲۰۴ سند موجود است.