م‍ج‍م‍‍ع‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در خ‍دم‍ت‌ ‌آش‍ن‍‍ای‍‍ی‌ و ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی، ۳۱- ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۴، تهران‌

عنوانم‍ج‍م‍‍ع‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در خ‍دم‍ت‌ ‌آش‍ن‍‍ای‍‍ی‌ و ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی، ۳۱- ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۴، تهران‌
گونهگزارش و جزوه
مکان انتشارتهران
ناشرک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد
سال انتشار۱۳۵۴
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه(١٢)ص
موضوعادبیات کودکان, کنفرانس ها, گزارش و جزوه, مجمع بین المللی‌ ‌ادبیات کودکان‌ در خدمت ‌آشنایی ‌همکاری جهانی (١٣٥٤: تهران‌), منابع نوشتاری
متن کامل

متن پیام فرح پهلوی، آمادو ماتار ام بو(مدیر کل یونسکو)، سخنان لیلی ارجمند (مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و فریدون اردلان (دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران)Asics footwear | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092