ب‍ررس‍ی‌ ع‍ق‍ای‍د و ن‍ظرات‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ درب‍اره‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ی‍ک‌ ک‍ت‍اب‌ خ‍وب‌

عنوانب‍ررس‍ی‌ ع‍ق‍ای‍د و ن‍ظرات‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ درب‍اره‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ی‍ک‌ ک‍ت‍اب‌ خ‍وب‌
گونهپایان نامه
شماره دسترسی۳۱پ‌
پدیدآورندگانجعفرنژاد, آتش, آهی (ایمن), لیلی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-

مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۴
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۹۲ص.
پدیدآورندگان

اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ل‍ی‍ل‍ی ‌ای‍م‍ن‌ (آه‍ی‌)

مقطع تحصیلیک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
رشته تحصیلیکتابداری
موضوعآتش جعفر نژاد, آت‍ش‌ ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد, استاد راهنما لیلی ‌ایمن‌ (آه‍ی‌), پایان نامه, کتاب مناسب, لیلی آهی (ایمن‌), ملاک های ارزشیابی, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی نظرات تعدادی از دانش آموزان مقطع دبستان و راهنمایی در شمال و جنوب تهران درباره‌ی معیارها و شرایط اصلی یک کتاب خوب، که شامل ۱۸ معیار است. این اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده‌اند.Adidas shoes | Nike Shoes, Sneakers & Accessories