کاربرگه

Found 449 results
فیلترها: کلیدواژه is غیرداستان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۱
کی. ویر, درختان. خوارزمی, تهران, ص ۳۲ص, ۱۳۵۱.
تامس فرواک گاسکل, دنیای زیر اقیانوسها. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٤ص, ۱۳۵۱.
دوزی‍س‍ت‍ان‌ و خ‍زن‍دگ‍ان‌. پديده, تهران, ص ۶۴ص‌, ۱۳۵۱.
دینوسورها. پدیده, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۱.
ذوب‌ آه‍ن‌. وزارت ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌, تهران, ص ۱۴ ص, ۱۳۵۱.
لیدى بریجی پلاودن, راه‏ آهن. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۱.
ویلیام مک میلر, راه رستگاری. نور جهان, تهران, ص ٩٥ ص, ۱۳۵۱.
زنبور عسل. پدیده, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۱.
لیدى بریجی پلاودن, زندگی پیش از تاریخ. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۱.
آلن پتان, سرزمین و مردم افریقای جنوبی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٢٥ص, ۱۳۵۱.
ژوزفین بد وگان, سرزمین و مردم فیلیپین. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٤ص, ۱۳۵۱.
شیراز. وزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی, تهران, ص ٣٦ص, ۱۳۵۱.
عنکبوت ها. پدیده, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۱.
ليدى بريجي پلاودن, گلهاى زینتى. پديده, تهران, ص ٦٣ ص, ۱۳۵۱.
مارها. پديده, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۱.
لیدى بریجی پلاودن, ماهیها. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۱.
لیدى بریجی پلاودن, مصر باستان. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۱.
نفت. آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌, تهران, ص ۲۲ص‌, ۱۳۵۱.
لیدی بریجی پلاودن, نقاشان بزرگ. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
فردریک پو, آتشفشان و زلزله. نیل، فرانكلین, [تهران], ص ١٨٩ ص, ۱۳۵۰.
الیزابت جین وی, اتومبیل. اميركبير، نيل، فرانكلين, تهران, ص ١٢٣ص, ۱۳۵۰.
اندرو آندری, بچه چطور به دنیا میاد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٨٦] ص, ۱۳۵۰.
ساموئل اپستاین, بیابانهای جهان. نیل، فرانکلین, تهران, ص ۱۶۲ص, ۱۳۵۰.
فردیناند کول لین, جهان حشرات. نیل، فرانلکین, تهران, ص ١٩٣ص, ۱۳۵۰.
جهانگیر گیاهی, زنبورعسل. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۵ص, ۱۳۵۰.
ریموند ولرابه, سرزمین و مردم ونزوئلا. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٧٥ص, ۱۳۵۰.
برناردین کیلتی, سقوط قسطنطنیه. فرانکلین، نیل, تهران, ص ١٨٢ص, ۱۳۵۰.
دیک برونا, سیرک. پديده, تهران, ص [۲۴] ص, ۱۳۵۰.
ساموئل اپستاین, غارنشینان پیش از تاریخ. نیل، فرانکلین, تهران, ص ١٤٢ص, ۱۳۵۰.
فرانکلین برانلی, کتاب ستارگان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص (۴۰)ص, ۱۳۵۰.
مهدی تجلی پور, گیاهان گوشتخوار و عجیب عالم. نیل, تهران, ص ١٣٢ص, ۱۳۵۰.
حسین عطائی آشتیانی, منهای آدمیان. پدیده, تهران, ص [٨٤] ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
علی اصغر فیاض, برای پسر بچه ها. خانوادگی, تهران, ص ۲۲ص, ۱۳۴۹.
برای پسران. گلپایگانی, تهران, ص ۱۸ص, ۱۳۴۹.
علی اصغر فیاض, برای دختر بچه ها. خانوادگی, تهران, ص ۲۲ص, ۱۳۴۹.
داریوش آشوری, پول و اقتصاد. كانون پرورش فكرى کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٥٠] ص, ۱۳۴۹.
عبدالکریم بی آزار شیرازی, راز کوهها. بعثت, تهران, ص ٣١ ص, ۱۳۴۹.
میلیسنت الیس سلسام, رشد و نمو حیوانات. پدیده, تهران, ص [٥٤] ص, ۱۳۴۹.
هربرت فلدمن, سرزمین و مردم پاکستان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٢٦ص, ۱۳۴۹.
جورج بانسل, ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ آب‌ و ه‍وا. ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ طلای‍ی, تهران, ص ۴۸ ص, ۱۳۴۹.