کاربرگه

Found 1342 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات ترجمه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
گوریل انگوری و گربه استثنائی. اورژینال, بی جا, ص ٤٦ص, نوشته شده.
گوزن شاخ طلائی. معراجی, بی ج, ص ٣٩ص, نوشته شده.
گیس گلابتون و سه خرس. پديده, تهران, ص ۲۴ ص, نوشته شده.
راجک کیتس, گیسو و کلاه و کفتر. پديده, تهران, ص [۱٦] ص, نوشته شده.
هوهانس تومانیان, گیکور. گوتنبرگ, تهران, ص ٤٨ص, نوشته شده.
لابری هارمون, ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ت‍ع‍م‍ی‍ر ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌. كوروش, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
لابری هارمون, ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: س‍گ‌ ن‍اق‍لا. كوروش, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
لابری هارمون, ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ص‍ن‍دوق‌ چ‍وب‍ی‌ ق‍دی‍م‍ی‌. كوروش, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
لابری هارمون, ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ه‍دی‍ه‌ ت‍ول‍د اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌. ک‍وروش, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
لئو لیونی, م‍اه‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و. س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌, تهران, ص (۲۴)ص‌, نوشته شده.
ارنست همینگوی, م‍رد پی‍ر و دری‍ا. شهريار, بی ج, ص ۱۷۵ ص, نوشته شده.
هربرت اسپنسر زیم, م‍غ‍ز و طرز ک‍ار آن‌. پديده, تهران, ص ۶۳ص‌, نوشته شده.
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍ردس‍ال‌. گوتنبرگ, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
م‍ی‍ل‍ی‌ در م‍زرع‍ه‌. پديده, تهران, ص (۸) ص, نوشته شده.
گونتر فویستل, ما برای دون ماکاله زیتون نمی چینیم. شبگیر, بی جا, ص ٧٦ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, ماجراهای پینوکیو. خشایار, بی ج, ص ١٧٣ص, نوشته شده.
کارلو کولودی, ماجراهای پینوکیو و پدر ژپتو. خشایار, تهرا, ص [١٠]ص, نوشته شده.
هرژه, ماجراهای کوئیک و فلوک, لیوان جادوئی. اوریژینال, بی جا, ص ٥٩ص, نوشته شده.
مارک تواین, ماجراهای هاکلبری فین. ارسطو, تهران, ص ٣٩٤ص, نوشته شده.
م بولاتوف, ماشا و خرس. پروگرس, بی ج, ص [١٢]ص, نوشته شده.
دیک برونا, ماهى. پديده, تهران, ص [۲۶] ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, مجسمه خونین. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, محاصره اقتصادی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ١٦ ص, نوشته شده.
مرد پر خور. معراجی, بی ج, ص ٣٩ص, نوشته شده.
آناتولی نا ریباکوف, مرغ روئین. پروگرس, بی ج, ص ٢١٢ص, نوشته شده.
ژان دو لافونتن, مرغ طمعکار - روباه و لک لک- جیرجیرک و مورچه. پدیده, تهران, ص [١٢]ص, نوشته شده.
ب‍رت‍ا م‍و پ‍ارک‍ر, مرغان. دانش، ابن‌ سينا, تهران, ص ۳۶ ص, نوشته شده.
مرغی که تخم طلا می گذاشت. دادجو, تهران, ص [٢٦]ص, نوشته شده.
جک لندن, مسابقه. ع‍ل‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌, بی جا, ص ۷۶ ص, نوشته شده.
جاناتان سویفت, مسافرتهای گولی‏ور. گوتنبرگ, تهران, ص ۲۸۹ ص, نوشته شده.
هانس کریستیان اندرسن, ملکه گلها. کورش, تهران, ص ١٦ص, نوشته شده.
سرگی استروی, منظومه مادر. میر (گوتنبرگ), بی جا, ص ٣١ص, نوشته شده.
سر توماس مالری, مورد آرتور. شیپور, بی جا, ص ١٦ص, نوشته شده.
سر توماس مالری, مورد آرتور. گوتنبرگ, بی جا, ص ٢٨ص, نوشته شده.
موریس مترلینگ, موریانه. معرفت, بی جا, ص ١٣٧ص, نوشته شده.
جان پیلگریم, موش کور صحرایى. پدیده, تهران, ص [۲۴] ص, نوشته شده.
جاناتان سویفت, موطلایی و سه خرس. کورش, تهران, ص [٦]ص, نوشته شده.
والیزا, میج موش کوچولو. دنیای مطبوعات, تهران, ص ١٦ص, نوشته شده.
سرگی ولادی میخالکوف, میشا خرس و پیپ. گوتنبرگ, تهران, ص [١٦]ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, میلاد پیامبر. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص [۱۲] ص, نوشته شده.