کاربرگه

Found 442 results
فیلترها: کلیدواژه is کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
نورالدین زرین کلک, قصه ی کرم ابریشم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢١] ص, ۱۳۵۲.
کتاب برای همه کودکان جهان : پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۳۵۲. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۶-۷, ۱۳۵۲.
برتیل گالان, کتاب کودک به کدام سو می رود ؟. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۹-۱۰، ۱۹-۲۱, ۱۳۵۲.
کنفرانس مطبوعاتی مرکز تآتر کانون به مناسبت اجرای شاپرک خانوم در تآتر شهر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۱۰-۱۱, ۱۳۵۲.
گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۳۱ ۱۳۵۱. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، دف‍ت‍ر‌اطلا‌ع‍‍ات‌ و رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی, تهران, ص ۱۱۲ص‌, ۱۳۵۲.
ابوالقاسم فردوسی, گردآفرید, براساس داستانی از شاهنامه ی فردوسی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٤] ص, ۱۳۵۲.
ناظر, گزارش سمینار کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳۲, ۱۳۵۲.
گزارش فعالیت های کانون در سال ۵۱ توسط مدیر عامل کانون به هیئت امنا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۲.
سیروس طاهباز, گزارشی کوتاه از نمایشگاه جهانی کتاب های کودکان بولونیا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲۷-۲۹, ۱۳۵۲.
گفتگویی با کارگزاران مرکز تآتر کانون : درباره ی اجرای تازه ی شاپرک خانوم. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۰، ۲۳, ۱۳۵۲.
گلباران در فستیوال تامپره. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳۱], ۱۳۵۲.
عظیم خلیلی, ماهیگیر و دریا. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٢] ص, ۱۳۵۲.
صمد بهرنگی, ماهى سیاه کوچولو. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۴۰ ص, ۱۳۵۲.
نسرین زنگنه, نقدی بر کتاب گمشده ی لب دریا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٣١-٣٢, ۱۳۵۲.
فاطمه نیکروش, نقدی بر ماهی سیاه کوچولو. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٢٥, ۱۳۵۲.
نگاهی به فعالیت های مرکز تهیه ی صفحه. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲۵-۲۶, ۱۳۵۲.
هر چه زودتر شورای نویسندگان کتابخانه های کانون را تشکیل دهیم !, پیامی به دوستان کتابدار و سرپرستان کتابخانه ها ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۸, ۱۳۵۲.
یک بررسی تحلیلی از انتشارات کانون در سال ۱۳۵۱. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳۰-۳۱, ۱۳۵۲.
یک موفقیت تازه. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۴, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
نیما یوشیج, ‌آ‌ه‍و و پ‍رن‍ده‌‌ه‍‍ا. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ١٤ص, ۱۳۵۱.
اختتام هفتمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۵-۶، ۱۸-۱۹, ۱۳۵۱.
دان لافون, از یک گزارش : گروه نمایش کانون در جشن هنر شیراز. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۱.
داریوش حقیقی طلب, به مناسبت هفته ی کتاب در سال بین المللی کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۱۹-۲۰, ۱۳۵۱.
غلامرضا امامی, پسرک چشم آبی, نوشته جواد مجابی، نقاشی از فرشید مثقالی ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۵, ۱۳۵۱.
مایندرت دویونگ و سعید, فروغ, پیام بین المللی به مناسبت روز جهانی کتاب کودک، ۱۴ فروردین ۱۳۵۱, دوستی بنام کتاب پیدا کن ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲-۴، ۲۰, ۱۳۵۱.
دان لافون, تاتر : طرح پیشنهادی برای تئاتر کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۸, ۱۳۵۱.
نوش آفرین انصاری (محقق), تاریخچه تربیت کتابدار آموزشگاهی در ایران. نشريه دانشكده علوم تربيتي, ص [۵]-۱۴, ۱۳۵۱.
جایزه ی نمایشگاه بولونی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۵, ۱۳۵۱.
جشنواره کوچک تکراری. آیندگان, ص ۸, ۱۳۵۱.
چند نکته درباره ی خلاصه نویسی کتاب برای روستاها. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۱۵-۱۶, ۱۳۵۱.
چهارشنبه سوری. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۶-۸, ۱۳۵۱.
درباره ی من چقدر می دانم ؟ : نقاشی متحرک، خیال صد در صد است. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۹, ۱۳۵۱.
راههای ایجاد اشتیاق مطالعه در کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۱.
رویدادها : جلسه ی سال بین المللی کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳-۴, ۱۳۵۱.
رویداها : گزارشی از سمینار کتابداران کتابخانه های شهرستان (۱۸ تا ۲۳ شهریور ۱۳۵۱). کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲-۴, ۱۳۵۱.
رهایی برنده ی جایزه ی اول فستیوال فیلم سانفرانسیسکو. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۸, ۱۳۵۱.
س. ط., سال ۵۱، سال کتاب های نفیس و ارزان سازمان انتشارات کانون. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۴, ۱۳۵۱.
علی میرزایی, سال جهانی کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۹, ۱۳۵۱.
سگ کوره پز : تجسسی در دنیای کودکانه. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۶, ۱۳۵۱.
محمود مشرف آزاد تهرانی, شاهکلیدی برای ادبیات کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۱۶-۱۷, ۱۳۵۱.